Welkom bij het OMC

Het Onderwijs Mobiliteits Centrum is een samenwerkingsverband tussen de Vervangingspool voor Walcheren en de Bevelanden (VPWB) en Deinco Zorg. Eind 2011 hebben beide organisaties besloten om gezamenlijk een plan te ontwikkelen waarbij kwaliteit en flexibiliteit de kernwoorden zijn. De dagelijkse leiding van het OMC bestaat uit Ellen Poppe en Andre Priester. Beiden hebben een jarenlange expertise in de personeels-voorziening in onderwijssector. Door onze kennis en ervaring te koppelen hebben wij de mogelijkheid om voor alle scholen en besturen een passende oplossing te vinden bij het invullen van vraagstukken inzake personele bezetting zowel voor korte als langere termijn. Voor talentvolle en gemotiveerde leerkrachten biedt het OMC de kans om binnen het onderwijs werkzaam te zijn en werkervaring op te bouwen. Deze werkervaring wordt door het OMC aangevuld met passende scholing en trainingen om een solide basis te leggen voor een succesvolle carrière in het onderwijs.

Onderwijs Mobiliteits Centrum: diensten & services

 • Werving & Selectie

  Recruitment in het onderwijs is ons vak.
  OMC Werving & Selectie assisteert onderwijsinstellingen bij een kwalitatieve werving en selectie van personeel op MBO, HBO en Academisch niveau. Wij bieden mogelijkheden voor detachering, het vast in dienst nemen van personeel, of het uitbesteden van het volledige recruitment. Wij vinden de beste professionals tegen een passend tarief.
  Daarnaast ondersteunen wij actief gemotiveerde werkzoekenden die toe zijn aan een nieuwe stap in hun carrière. Dankzij ons omvangrijk netwerk waarin onze recruiters en consultants actief zijn, kunnen wij professionals die weten waarover ze praten zowel een diepgaand als een breed perspectief bieden. Met als uitgangspunt een vast of flexibel dienstverband.


 • Payrolling

  Payrolling betekent dat u de administratieve werkzaamheden die u verricht voor u medewerkers uitbesteedt aan het OMC. Uiteraard neemt u zelf uw medewerkers aan en u bepaalt samen met ons wat zij verdienen (volgens cao PO ). Vervolgens komen zij formeel in dienst bij het OMC. Via een detacheringovereenkomst nemen wij het juridisch werkgeverschap en de bijbehorende arbeidsrechtelijke risico’s en aansprakelijkheid van u over. Wij verzorgen de personeelsadministratie en het tijdig uitbetalen van salarissen en loonheffingen. Zo geven wij u de zekerheid dat alles volgens de wettelijke en fiscale eisen geregeld wordt.


 • Onderwijsassistenten

  Samenwerkingsverband Kind op 1 verzorgt vanaf 1 augustus 2014 passend onderwijs in het primair onderwijs in de regio Walcheren. Wij zorgen dat leerkrachten, maar voornamelijk onderwijsassistenten hiervoor ingezet worden. Wanneer de onderwijsbehoeften van de leerling de mogelijkheden van de school overstijgen, dan kan een beroep gedaan worden op het samenwerkingsverband. Het Loket bepaalt of de aanvraag inderdaad de basisondersteuning overstijgt. Aan de hand van het arrangement en in samenspraak met de school wordt er het OMC een onderwijsassistent ingezet.


 • Vervangingspool

  Wij, Clooser.nl, Onderwijs Mobiliteits Centrum (OMC) en Onderwijskwadrant, hebben onze krachten gebundeld, zodat u een efficiëntere invulling kunt geven aan uw eigen vervangingsbeleid! Een maatwerk oplossing zodat u niet hoeft te volgen, maar een eigen vervangingsbeleid al dan niet binnen een samenwerkingsverband kan voeren. Zelf de onderlinge binding kunnen kiezen, meer flexibiliteit, voor minder kosten. Meer weten, bekijk dan onze brochure https://onderwijskwadrant.nl/bestanden/pdf/Vervangingspool%202.0.pdf


 • Interim Management

  Door omstandigheden is het soms nodig om gebruik te maken van externe hulp. OMC beschikt over zeer ervaren interimmanagers. Zij zijn bekwaam om scholen door moeilijke periodes heen te loodsen of zijn beschikbaar om in te vallen op scholen ter vervanging of overbrugging naar een nieuw aan te stellen directeur. En dat voor zeer betaalbare tarieven!


 • Zorgassistenten

  Zorgassistenten ondersteunen leerkrachten van groep 1 en 2 bij hun zorgtaken. De zorgassistent werkt op aanwijzing van de leerkracht. Wij willen deze mensen een leerwerkplek aanbieden. De school betaalt hiervoor een geringe bijdrage. Tijdens deze samenwerkingsperiode krijgt zowel de zorgassistent als de leerkracht begeleiding. Heeft u interesse en/of wilt u meer informatie dan kunt u altijd met ons contact opnemen.